Ponúkame širokú škalu služieb v nasledovných oblastiach:


– Poradenstvo v oblasti investovania

– Prenájom a prevádzka nehnuteľností

Prenájom a prevádzka nehnuteľností

a/ Prenájom priestorov:
       - Skladové priestory
       - Administratívne priestor
       - Voľné plochy/parkovacie

b/ Stráženie objektu
c/ Manipulácia s tovarom skladovanie
c/ Upratovacie služby
d/ Zabezpečenie energií