Ponúkame širokú škalu služieb v nasledovných oblastiach:


– Poradenstvo v oblasti investovania

– Prenájom a prevádzka nehnuteľností

Poradenstvo v oblasti investovania

a/ Predprojektová príprava
b/ Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study)

Obsah štúdie uskutočniteľnosti:
1. Súhrnný prehľad výsledkov štúdie.
2. Ciele, stratégia a história projektu.
3. Analýza trhu a marketingová stratégia.
4. Veľkosť a umiestnenie výrobnej jednotky.
5. Materiálové vstupy a energie.
6. Technológia a výrobné zariadenie.
7. Pracovné sily.
8. Organizačné usporiadanie a model riadenia.
9. Finančná analýza a hodnotenie.
10. Analýza rizika.
11. Plán implementácie.