Aktuálne vieme ponúknuť

Skladové priestory
Voľné parkovacie plochy
Kancelárske priestory

Štandard priestorov
Objekty sú riešené ako administratívno-prevádzkové. V prízemnej časti objektu je vyhotovená pancierová betónová podlaha, na poschodí je betónový poter a laminátová podlaha, keramická podlaha.
Vstup do administratívno-prevádzkovej časti je cez samostatné personálne dvere, vstup do skladových priestorov je cez elektrickú garážovú bránu ( rozmery 4 × 3,5 m ) kombinovanú s personálnymi dverami. Areáli sú oplotené s ucelenými a funkčnými spevnenými plochami. Navigácia do objektov je koncepčne riešená zo všetkých dopravných uzlov.

Skladové priestory – voľné

-360m2 – Malacká ulica, Stupava okres Malacky
Lokalizácia mapa

-200m2 – Senec
Lokalizácia mapa

-400m2 – Trnava – Seredská cesta
Lokalizácia mapa